De lucht in een gebouw moet worden ververst.

Vroeger ging dat min of meer van nature door de spleten enkieren in een gebouw. Een uitspraak van wijlen Prof.Ir.A.H.C. van Paassen was "De beste ventilatie is het raam open". De moderne bouw maakt dit (helaas) lang niet altijd meer mogelijk.

Luchtverversing is niet alleen nodig voor de toevoer van zuurstof en afvoer van CO2 en vocht, maar ook van verontreiniging geuren (stank), bacteriën, stofdeeltjes en in de industrie lasdampen, chemische verontreinigingen enz. Ventilatie kan ook zorgen voor de afvoer van overtollige
warmte.

Er zijn meerdere ventilatie vormen die kunnen worden teruggebracht tot en paar hoofdvormen:

  • Ongecontroleerde natuurlijke ventilatie
  • Gecontroleerde natuurlijke of mechanische ventilatie
  • Met warmterugwinning (WTW)
  • Zodra we denken aan de combinatie met koeling, wordt het topkoeling of volledige airconditioning
  • Een moderne energieverantwoorde vorm is het gekoeld ventileren
  • Bij een wisselende bezetting in een klaslokaal,(sport)hal, theater is op basis van de gemeten CO2, vraag gestuurde ventilatie een optie

Zie ook:

Balansventilatie

Bevochtigingskoeling

Leefniveau

Mengventilatie

Verdringingsventilatie

Woonhuisventilatie

Wikipedia