Voor de toestroom van buitenaf kunnen in de gevel (of het raam) instelbare roosters worden aangebracht, waarmee de luchthoeveelheid kan worden ingesteld en in stand gehouden bij verschillende windomstandigheden. In dit geval is er sprake van gecontroleerde doorspoeling en kan voor de woonkamer bijvoorbeeld een circulatievoud van ca. 2 worden ingesteld.

 

Bij mechanische ventilatie geldt de EU-wetgeving woonhuis ventilatie (verordening EU 1254/2014).

  • Residentiele woonhuis Ventilatie Eenheden tot 250 m3/h (RVE).
  • Niet residentiele woonhuis Ventilatie Eenheden > 1000 m3/h (NRVE) of utiliteit.

Tussen 250 m3/h en 1000 m3/h moet de fabrikant specificeren of het RVE of NRV betreft

Alle ventilatie- eenheden moeten zijn uitgerust met een toerenregeling

Bij mechanische ventilatie zijn de producenten verplicht energie-etikettering toe te passen.

 

Voor meer informatie zie ook EcoDesign

 

Een uitgebreidere vorm van woning ventilatie is balansventilatie gecombineerd met warmteterugwinning (WTW).

Op zomerse dagen moet de warmtewisselaar worden uitgeschakeld. Zonder dit uitschakelen zal ook bij warm weer de af te voeren warmere binnen lucht, de aangezogen buitenlucht blijven verwarmen, met als negatief gevolg, een dan stijgende ruimtetemperatuur tot soms extreem hoge waarden. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat de WTW wordt voorzien van een regeling (meestal wisselkleppen) waarmee de warmte-uitwisseling kan worden gestopt. De benodigde ventilatie met verse buitenlucht blijft dan gehandhaafd zonder dat sprake is van het oplopen van de aangevoerde luchttemperatuur.

Bij balansventilatie voor woningen is sprake van de combinatie: toevoerventilator, afvoerventilator, warmtewisselaar en luchtfilter. Het niet op tijd schoonmaken of vervangen van dit filter, heeft als gevolg dat het filter verstopt raakt, waardoor te weinig lucht wordt toe- en afgevoerd.

In moderne zeer goed geïsoleerde woningen ontstaat dan een tekort aan zuurstof met alle gezondheidsrisico's van dien. Wordt dan bovendien een te krap bemeten ventilatiesysteem geïnstalleerd, dan ontstaat nog sneller een zuurstoftekort. Dit kan leiden tot soms zelfs zeer ernstige gezondheidsklachten. Dit geldt overigens ook voor ruimten zoals klaslokalen.

Advies:

  • installeer een ruim bemeten installatie
  • reinig het luchtfilter regelmatig (minimaal 2x per jaar)

Wijlen Prof. Ir. A.H.C. van Paassen stelde: "De beste ventilatie is het raam open".

Helaas echter laten veel moderne woningen en gebouwen dit niet meer toe.

Met andere woorden: de 'kierenjacht' kan ook wel eens te ver doorschieten.