Het begrip EcoDesign heeft als doel, om bij het ontwerp van een product of proces niet alleen rekening te houden met technische, menselijke of economische criteria, maar ook vooral met de in aanmerking komende milieucriteria. Bij EcoDesign wordt het vrijkomen van schadelijke stoffen in het milieu zo veel mogelijk vermeden. Het bespaart daarbij vervuilende materialen, zowel bij de productie, als ook bij het weer ontmantelen. Bij dit alles speelt ook het energiegebruik een zeer belangrijke rol. Vanwege het EcoDesign kan het volledig herontwerpen van een bestaand product aan de orde zijn.

 

Via de Europese richtlijn EcoDesign 2009/125/EG stelt de Europese Commissie op basis van productstudies voor diverse productgroepen eisen aan het ecologisch ontwerp van energie gerelateerde producten. Het betreft richtlijnen voor elektrische- en luchtbehandeling apparatuur, waaraan dient te worden voldaan om zo het ecologische ontwerpen te stimuleren.

 

EcoDesign is van grote invloed op het installatieontwerp en geldt per 01-01-2016 voor elektromotoren, ventilatoren, warmteterugwinning en woonhuisventilatie.

Ze zijn toekomstig ook van invloed op de warmtepomp, de comfortkoeler en fancoil. Voor de gebruiker/opdrachtgever/architect betekent het dat niet alleen alle nieuwe installaties hier aan moeten voldoen, maar ook bij het uitwisselen (vervangen) de bestaande ventilatoren en hun regeling.

De huidige richtlijn is daarbij van invloed op een groot aantal onderwerpen zoals:

 

Aanbevelingen (nieuwbouw, vervanging of renovatie)

EcoDesign-Wikipedia

 

Ecologisch ontwerp criteria, voor het in de handel brengen en in gebruik nemen van ventilatie- en luchtbehandelingsapparatuur.

Installatiebedrijven, adviseurs maar ook de architect (grotere technische ruimte) hebben hier mee te maken. Er is daarbij sprake van de keuze woning of utiliteit en twee subcategorieën ventilatie systemen. Het vergt vooral ook voorlichting aan, en overleg met de opdrachtgever.

 

Woning of utiliteit

Residentieuml;le woonhuis Ventilatie-Eenheden tot 250 m3/h (RVE),

Niet-Residentiële woonhuis Ventilatie-Eenheden > 1000 m3/h (NRVE) of utiliteit.

Tussen 250 m3/h en 1000 m3/h moet de fabrikant specificeren of het RVE of NRVE betreft.

 

Eén-of tweerichtingsventilatie-eenheid 

EénrichtingsVentilatie-Eenheden (EVE)

De éénrichtingsventilatie-eenheid (EVE) is voorzien van slechts één ventilator en functioneert in combinatie met natuurlijke toe- en/of afvoer. Het betreft hier volledige (0 tot 100%) ventilatie met verse buitenlucht, waarbij de af te voeren lucht via overdruk naar buiten wordt afgevoerd of uit de ruimte wordt afgezogen. Een daarbij veel gebruikte toepassing is die van verdringingsventilatie op leefniveau, waarbij de af te voeren warmte, maar ook vocht en geuren als het ware naar buiten worden gedrukt.

 • Toerenregeling
 • Minimaal energiegebruik per LBK
 • Maximale efficiëntie voor ventilatoren

 

TweerichtingsVentilatie-Eenheden (TVE) in combinatie met balansventilatie.

Met de ErP-verordening 1253/2014 voor ventilatieproducten wil men het energiegebruik van gebalanceerde ventilatie of tweerichtingsventilatie-eenheid (TVE) met mechanische lucht toe- en afvoer beperken. Dit geldt voor luchtbehandelingskasten (LBK’s) met een grotere capaciteit dan 250 m3/h. Deze moeten zijn voorzien van warmterugwinning (WTW) die voldoen aan een minimum rendement. Ook ten aanzien van de ventilatoren gelden voorschriften. Deze moeten regelbaar zijn en voldoen aan een specifiek energiegebruik (SFP) in relatie tot de toegepaste warmteterugwinning. De afmetingen van veel LBK’s worden groter, omdat in verband met een lager  energiegebruik lagere luchtsnelheden zullen worden gekozen. De benodigde technische ruimte wordt daardoor vaak groter. Een logisch gevolg is dat apparatuur die niet voldoet aan de ErP-verordening, ook geen CE-markering krijgt en dan niet in gebruik mag worden genomen.

 • Toerenregeling
 • Minimaal energiegebruik per LBK
 • Maximale efficiëntie voor ventilatoren
 • Warmteterugwinning bij mechanische toe- en afvoer met minimum vereist rendement en bypass

 

Zowel nieuwbouw als vervanging

Niet alleen bij nieuwbouw maar ook bij renovatie moeten de LBK’s voldoen aan de ErP-verordeningen. Bij het vervangen van ventilatoren, moeten deze ook voldoen aan de nieuwe ErP-eisen.

De ventilator moet zijn voorzien van toerenregeling (minimaal drie snelheden of traploos met frequentieregeling of EC-motor)

Bij mechanische ventilatie zijn de producenten verplicht energie-etikettering toe te passen.

 

Nu geldende regelgeving 

EU-wetgeving elektrische motoren                         (verordening EU 640/2011)

EU-wetgeving ventilatoren                                    (verordening EU 327/2011)

EU-wetgeving woonhuis ventilatie                         (verordening EU 1254/2014)

EU-wetgeving ventilatieproducten                         (verordening EU 1253/2014)

 

Uitzonderingen van de verordening EU1253/2014 zijn:

 • Explosieve omgeving richtlijn 94/9EG, ATEX
 • Noodbedrijf bijv. Brandveiligheid, verordening EU 305/2011
 • Bedrijfstemperaturen <-40°C of > 100°C
 • Toxische, zeer corrosieve of schurende stoffen
 • Keuken afzuigkappen, verordening 66/2014
 • Niet gebouw gebonden zoals: schepen en machines in industriële ruimten, d.w.z.  waar geen mensen werkzaam zijn, zoals in datacentra en bij server-ruimten
 • Zwembaden
 • Landbouw