De toenemende vraag naar airconditioning vraagt om meer transparantie

Het Airco-Kenniscentrum.nl is een onafhankelijke niet commerciële voorlichtende website voor ventilatie en luchtbehandeling, ter ondersteuning van gebruikers, opdrachtgevers en architecten.

Complexe installaties

Bij de realisatie van complexe installaties is vaak een adviseur betrokken, maar voor middelgrote tot kleinere installaties blijft vanwege de kosten, het inschakelen van specialisten achterwege. Door het ontbreken van voldoende expertise maakt de gebruiker dan soms verkeerde keuzes en denkt men iets anders te hebben gekocht dan de leverancier/installateur heeft aangeboden. Resultaat: een conflict en de installateur een klant minder. Bij een goed geïnformeerde afnemer is de kans op een dergelijk conflict echter klein.

Meerdere websites

Er bestaan meerdere goede websites die gaan over ventilatie en airconditioning. Ze zijn echter over het algemeen geschreven voor technici uit het vakgebied en voor anderen vaak lastig te begrijpen. Bovendien zijn de op de gebruiker gerichte websites meestal afkomstig van leveranciers en uitsluitend gericht op producten die door het betreffende bedrijf op de markt worden gebracht. Omdat deze websites afkomstig zijn van elkaar beconcurrerende bedrijven, is er onderling geen of maar weinig samenhang. Voor de opdrachtgever, gebruiker en architect ontbreekt daardoor een totaal overzicht en is men afhankelijk van hetgeen er door de leverancier wordt verteld. Men beschikt dan bij een aanbesteding vaak over te weinig relevante kennis om kritische vragen te kunnen stellen.

De website van het Airco-Kenniscentrum.nl geeft uitleg over veel gebruikte begrippen en alternatieven. Wil men meer weten dan is er, via de link “Lees meer” extra inhoudelijke informatie beschikbaar. Door te reageren op de gestelde vragen en suggesties van bezoekers ontstaat zo een levendige zich steeds weer aanpassende website.

Innovaties

Adviseurs en installateurs houden zich soms op de vlakte als het eventuele gebruik van nieuwe ontwikkelingen ter sprake komt. Gevolg: het kan jaren duren voordat innovaties een kans krijgen door te breken. En zolang die klant niet weet dat er nieuwe alternatieven bestaan, zal men er ook niet naar vragen. Daarom biedt het Airco-informatiecentrum behalve het bundelen van expertise en het vergroten van transparantie, ook een podium aan innovaties. Het promoten van innovaties trekt het kwaliteitsniveau van de gehele branche naar een hoger plan.

 

 

doelstelling-rev