Een twincoil systeem bestaat uit de combinatie van twee warmtewisselaars (batterijen) waarvan de ene batterij in de luchtafvoerkast wordt gemonteerd  en de andere in de luchttoevoerkast. Beiden zijn verbonden via een leidingsysteem waardoorheen met behulp van een circulatiepompje een water/glycol- of ander antivriesmengsel circuleert. Er wordt dan warmte onttrokken aan de afvoerlucht en toegevoerd aan de aangezogen verse buitenlucht. Een nadeel is wel een lager rendement dan bij de lucht/lucht warmterugwinning.

Volgens de ErP-verordening  is het verplicht dat het systeem wordt voorzien van een thermische voorziening, waarmee de warmte-uitwisseling kan worden gestopt.

Per 01-01-2016 geldt voor warmteterugwinning (lucht/lucht) een minimum rendement van 67% en bij een twincoilsysteem 63%

In januari 2018 gaat het vereiste minimum rendement omhoog en wordt dan respectievelijk bij lucht/lucht 73% en bij een twincoilsysteem 68%

 

Zie voor meer informatie bij de begrippen:

EcoDesign

WTW of Warmteterugwinning