De mate van koeling is afhankelijk van het vochtgehalte van de buitenlucht. Het betreft een techniek die al of niet in combinatie met conventionele koeltechniek wordt toegepast. De laatste jaren zijn daarbij technologisch verbeteringen en verfijningen aangebracht. Het is een "natuurlijk" antwoord op het sterk toenemende gebruik van koeling en het levert een extra bijdrage aan het terugdringen van de CO2-emissie door het verlagen van het energiegebruik.

Voor de gebruiker is de verdeling direct of indirect van veel belang:

Directe koeling

Bij directe bevochtigings- of verdampingskoeling wordt de waterdamp die tijdens het koelproces ontstaat afgevoerd naar de te conditioneren ruimte. De RV in die ruimte loopt daarbij sterk op. Wie in zo’n ruimte werkt, recreëert of sport, zal het transpiratievocht minder goed kwijt kunnen raken, met als direct gevolg dat de gevoelstemperatuur oploopt. Ondanks voldoende koeling is er dan toch sprake van een minder aangenaam en soms zelfs benauwd aandoend klimaat. Met name astmapatiënten zijn hier voor gevoelig.

Indirecte koeling

Bij indirecte koeling wordt de gevormde waterdamp naar buiten afgevoerd. Het absolute vochtgehalte van de gekoelde lucht blijft gelijk. Gebruikers ervaren deze vorm van gekoeld ventileren dan ook over het algemeen als zeer aangenaam.

Conclusie:

In ruimten waarin personen werken en recreëren geniet indirecte koeling sterk de voorkeur.

 

Er bestaan meerdere systemen die grofweg kunnen worden onderverdeeld in:

1. Directe nattebolkoeling. Zie ook nattebolkoeling. 

Afbeelding6

2. Indirecte nattebolkoeling. Zie ook nattebolkoeling.

Afbeelding7
 

3. Indirecte dauwpuntkoeling. Zie ook dauwpuntkoeling.

4. Indirecte statische dauwpuntkoeling. (De uitgaande luchttemperatuur is hier ca. 4 graden celsius lager dan bij indirecte nattebolkoeling.)

Schematisch overzicht

Het gebruik van de combinatie: 100% verse buitenlucht, topkoeling, verdringingsventilatie met 100% verse buitenlucht, koeling van uitsluitend de leefzone en indirecte verdampingskoeling is energetisch gezien aantrekkelijk en zorgt voor een schoon binnenmilieu.

Een te kort aan koelcapaciteit kan worden aangevuld met:

  • Het gebruik van PCM’s (phase changing materials) die gedurende de nacht kunnen worden geladen
  • Met een conventionele DX-koelinstallatie (DX-koelinstallatie = directe expansie) of een koudwateraggregaat (ook wel chiller genoemd).

Het gebruik van zee- en brakwater als koudemiddel
Statische dauwpuntkoeling met leidingwater is een bewezen techniek. Als koudemiddel wordt uitsluitend een beperkte hoeveelheid verdampend drinkwater gebruikt (vuistregel ca. 5 liter/1000 m³ gekoelde lucht).

Er zijn echter grote gebieden waar men over weinig drinkwater beschikt (slechts 3% van het wateroppervlak op aarde is zoetwater). Het gebruik van zeewater en brakwater is nu ook mogelijk. Vooral in warme, vaak droge gebieden is de toepassing met zeewater zeer energiebesparend, zoals is Spanje, Australië, het Midden-Oosten en in sommige derdewereldlanden.      

Zie pdf: ADIABATISCH VERSUS DIABATISCH EN DIRECT VERSUS INDIRECT