De in een ruimte werkende, recreërende, of sportende personen, regelen hun lichaamstemperatuur vooral door te transpireren.

Bij directe bevochtigingskoeling met verdampend water als koudemiddel, komt het tijdens het koelproces vrijkomende vocht in de te koelen ruimte terecht. Hierbij zal enerzijds de temperatuur dalen, maar anderzijds juist de RV sterk oplopen.

Bij een hogere RV heeft het transpireren van de aanwezigen minder effect.

Gevolg: bij een op zich acceptabele ruimtetemperatuur, stijgt dan de gevoelstemperatuur onder invloed van die hogere RV en is sprake van een minder aangenaam en soms zelfs benauwd aandoend binnenklimaat. Personen met hart en vaatzieken en die leiden aan aandoeningen van hun luchtwegen zoals astma, hebben hiervan extra last.

Zie ook: Bevochtigingskoeling.