Bij een luchtbehandelingsinstallatie die goed is berekend en uitgevoerd, kan een slechte luchtverdeling de oorzaak zijn dat de installatie naar de mening van de gebruikers niet aan de verwachtingen voldoet.

Zo kan een te grote luchtsnelheid op bepaalde plaatsen in de ruimte tot ernstige klachten over tocht leiden. Een te geringe luchtsnelheid daarentegen kan ertoe leiden dat in de ruimte, op verschillende plaatsen gemeten, grote verschillen in temperatuur en vochtigheid (% RV) heersen.

De luchtbeweging beïnvloedt de persoonlijke warmtebalans. Een te sterke luchtbeweging kan leiden tot een lage huidtemperatuur (tocht) en zelfs tot klachten (stijve nek e.d.).

Doorslaggevend voor een goed functioneren is de plaats en de wijze waarop de lucht wordt ingeblazen. De lucht moet daarbij zodanig worden toegevoerd, dat een zo homogeen mogelijke temperatuur wordt gecreëerd zonder tochtverschijnselen. Om dit te waarborgen is een voldoende, maar ook niet te groot circulatievoud noodzakelijk.

Voor meer informatie zie ook: Ventilatie luchtverdeling in individuele ruimten.pdf