Het gebruik van verdampend water als koudemiddel betreft zowel directe, als indirecte adiabatische (natte bol)koeling) en directe diabatische (dauwpunt)koeling) en worden gezamenlijk ook verdampingskoeling** of bevochtigingskoeling genoemd.

 

De namen adiabatisch en diabatisch leiden vaak tot misverstanden. Adiabatisch betekent “niet diabatisch”, net als asociaal “niet sociaal” betekent.
Ook de koeltoren, de verdampingscondensor en hybride luchtgekoelde condensors zijn verdampingskoelers Adiabatische of Nattebolkoeling betreft een proces, waarbij de mate van koeling afhankelijk is van de natteboltemperatuur. Deze is afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid (% RV) van de aangezogen lucht. Nattebolkoeling wordt zowel als direct en indirect systeem geleverd.
 
Diabatische of Dauwpuntkoeling betreft een recenter ontwikkeld proces, waarbij de mate van koeling afhankelijk is van het dauwpunt en daarmee van het absolute vochtgehalte (gram/kg lucht) van de te koelen lucht.
 
** De veel gebruikte naam “Verdampingskoeling” is een vertaling van het Amerikaanse “Evaporative Cooling”. Het gebruik ervan is verwarrend, immers ook conventionele koelinstallaties met HFK’s, NH3, CO2, Propaan/Butaan zijn gebaseerd op het verdampen van koudemiddelen.

Zie pdf: ADIABATISCH VERSUS DIABATISCH EN DIRECT VERSUS INDIRECT