Bouwbesluit en NEN 7120

De energieprestatie van een nieuw te realiseren woonfunctie en woongebouw kan worden bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. Ook de energieprestatie voor utiliteitsbouw kan  bij nieuwbouw worden berekend volgens NEN 7120. Vanuit het nieuwe Bouwbesluit 2012 wordt naar de norm verwezen. Voor het onderdeel ventilatie kan de nieuwe norm NEN 8088-1 worden gehanteerd. 
NEN 7125 (EMG) biedt de gebruiker mogelijkheden om maatregelen op gebiedsniveau in de methodiek te waarderen.

Zie: wikipedia