Gefluoreerde koudemiddelen (HFK's):

HFK's zijn, als enige, een groep nog toegestane synthetische koudemiddelen. Deze tasten de ozonlaag niet aan, maar leveren wel een aanzienlijke CO2-equivalente bijdrage aan de opwarming van de aarde (Greenhouse effect).

Van overheidswege wordt het verminderd gebruik van dit soort koudemiddelen en een lager lekpercentage van de koelinstallatie, bevorderd.

Natuurlijke koudemiddelen:

Ammoniak (NH3), CO2, mengsels van propaan en butaan, water en lucht zijn koudemiddelen zonder broeikaseffect in geval van lekkage. De NH3- en koolwaterstofkoudemiddelen kennen elk hun eigen kenmerken en regelgeving betreffende giftigheid en brandbaarheid.

Bij het gebruik van deze koudemiddelen (uitgezonderd water en lucht) is ook de PED (Europese Richtlijn Drukapparatuur) van kracht.

De natuurlijke koudemiddelen zijn in veel gevallen energie-efficiënter dan de HFK's.

De overheid en de koelsectoren propageren het gebruik van de natuurlijke koudemiddelen in alle gevallen waarin de totale CO2-bijdrage (TEWI= Total Equivalent Warming Impact) van het energiegebruik plus 5% lekkage samen gunstiger is dan bij HFK's. 

Water als koudemiddel:

Verdampend leidingwater, maar nu ook voor sommige systemen brak- en zeewater, is als koudemiddel een natuurlijk, energiezuinig en duurzaam alternatief voor synthetische koudemiddelen (HFK's).

Dit duurzame koelprincipe is veel energie-efficiënter dan conventionele compressiekoeling.

Kenmerkend voor alle vormen van verdampingskoeling met water als koudemiddel is een laag energiegebruik (afhankelijk van het gekozen systeem kunnen de COP's oplopen tot 20). Deze staan vermeld in de NEN 7120 en de 2012 herziening van het "Bouwbesluit".

 

Zie ook:

F-gassen besluit

Voor verboden en toegelaten koudemiddelen zie:

Freon-wikipedia