Nattebolkoeling betreft een adiabatisch proces, waarbij de mate van koeling afhankelijk is van de natteboltemperatuur. Deze is afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid (% RV) van de aangezogen lucht. Nattebolkoeling wordt ook wel adiabatische koeling genoemd en wordt zowel als direct en indirect systeem geleverd.

Meer recent is de ontwikkeling van  Dauwpuntkoeling. De mate van koeling is hierbij afhankelijk van het dauwpunt en daarmee van het absolute vochtgehalte (gram/kg lucht) van de te koelen lucht.

In de praktijk ligt bij gelijke omstandigheden (gelijke temperatuur en vochtigheid van de lucht) het dauwpunt en daarmee de uitgaande luchttemperatuur bij Dauwpuntkoeling, 3 tot 4°C lager dan bij Nattebolkoeling. Dauwpuntkoeling wordt uitsluitend als indirect werkend systeem geleverd.

Zie pdf: ADIABATISCH VERSUS DIABATISCH EN DIRECT VERSUS INDIRECT