De keuze overdruk of onderdruk

De keuze overdruk wordt vooral gemaakt, als men in de ruimte geen invloed wil van buitenaf. Onderdruk wordt toegepast zodra er van uit de ruimte geen lucht naar de omgeving mag stromen. Een voorbeeld van onderdruk is in de keuken, vanwege de etenslucht.

De meeste installaties met verdringingsventilatie, werkend met 100% buitenlucht functioneren met een lichte overdruk waardoor deuren en ramen geopend kunnen worden, zonder dat dit de ruimtetemperatuur ernstig verstoort.