Vooralsnog worden in de airco-installaties overwegend HFK koudemiddelen toegepast, zoals R410A en R134A (goedkoop, efficiënt, maar met een hoge broeikasbijdrage ingeval van lekkage).

Voorbeeld: verdampingstemperatuur en -druk

Koudemiddel R 410A  = 0 °C verdampen = bij 7,0 bar

Koudemiddel R 134a   = 0 °C verdampen = bij 1,9 bar

De koeltechnicus heeft het dan bij een bepaald koudemiddel over 0 °C verdampingstemperatuur en even later over 7 bar druk (hier als voorbeeld R 410A), maar het betreft dan het zelfde, immers bij iedere verdampingstemperatuur behoort een bijbehorende vaste druk, waarvan de waarde per soort koudemiddel varieert.

Belangrijk is dat hoe lager de verdampingstemperatuur (druk), hoe lager de koelcapaciteit en hoe hoger het energiegebruik.