Onder meer door het gebruik van fossiele brandstoffen is de concentratie van kooldioxide (CO2) sterk toegenomen. Hoewel men dit nog niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen, gaat men er van uit dat deze verhoogde concentratie van invloed is op het klimaat door een stijging van de gemiddelde temperatuur. Die stijgende temperatuur kan van invloed zijn op een aantal zaken, zoals voedseltekorten door mislukte oogsten, het uitsterven van bepaalde diersoorten, bosbranden bij grote droogte en het smelten van poolijs en daarmee ook het stijgen van de zeewaterspiegel met alle consequenties van dien.

 

Om de kans op een broeikaseffect te verkleinen, is het van belang de CO2-emissie terug te dringen. Dat wil zeggen het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en waar mogelijk over te schakelen op duurzame energiebronnen. Het gebruik van duurzame energiebronnen heeft als extra voordeel dat het langer zal duren voordat de voorraden fossiele brandstoffen zijn uitgeput en dat de in sommige gebieden sterke luchtverontreiniging wordt teruggedrongen.

 

Besparen kan voor de gebruiker bovendien ook een aanzienlijke kosten vermindering betekenen

 

Zie ook:

Broeikaseffect-Wikipedia