Instellen en (in)regelen


Het wijzigen van een ingestelde temperatuur vergt geduld (hangt af van gebouwmassa, omgevingscondities, type installaties etc.). Houd er rekening mee dat een installatie, maar ook het klimaat in een gebouw tijd nodig heeft zich aan een nieuw ingestelde waarde aan te passen. Dit kan invloed hebben op het ervaren comfort van de gebruikers.

 

Met "Write one subject only" wordt bedoeld dat men zich moet beperken tot steeds één onderwerp of bij het inregelen tot één handeling. Dat wil zeggen, stel de gewenste temperatuur in en wacht daarna tot die ingestelde waarde is bereikt. Stel zo nodig daarna pas een volgende temperatuur of andere waarde in en wacht ook dan weer tot deze is bereikt enz.


Bij het tegelijkertijd meerdere instellingen wijzigen kunnen deze elkaar tegen werken wat resulteert in,
➢ een minder efficiënte installatie,
➢ een ontregelde installatie,
➢ uitval van de installatie!

 

Diverse publicaties voor meer diepgang:

ISSO Publicatie 31 Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties (2014)
ISSO Publicatie 52: Luchtzijdig inregelen van klimaatinstallaties (2009)
ISSO Publicatie 56: Inregelen van ontwerpvolumestromen in individuele verwarmingsinstallaties in woningen (2003)
ISSO Publicatie 65: Inregelen van ontwerpvolumestromen in warmwaterverwarmingsinstallaties (2004)
ISSO Publicatie 68: Energetisch optimale stook- en koellijnen (2002)
ISSO Publicatie 94: Regeltechniek voor klimaatinstallaties en warmtapwaterbereiding (2010)