Het doel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROV.nl) is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken.
RVO.nl werkt in opdracht van de Europese Unie en diverse ministeries. Ook voert de Rijksdienst opdrachten uit namens andere departementen, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

 

Dienstverlening
RVO.nl stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. De organisatie werkt in binnen-en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

www.rvo.nl
Tel: 088 042 42 42