Bij een geschil kunt u terecht bij De Stichting Geschillencommissies
Bij een geschil is van belang, of de betreffende onderneming hierbij is aangesloten.

Bij de levering van koelinstallaties (koude) en installaties voor luchtbehandeling (klimaat en airconditioning) zijn van toepassing:

Voor de consument (SGC)
➢ Geschillencommissie Airconditioning:
Indien de installateur lid is van de NVKL (Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling).
➢ Geschillencommissie Installerende Bedrijven (GC IB):
Zodra de installateur lid is van UNETO-VNI (Ondernemingsorganisatie voor de Installatiebranche en Elektrotechnische detailhandel)
De GC IB is niet bevoegd om geschillen te behandelen die voortvloeien uit een onderhoud- en serviceabonnement.

Voor de ondernemer (SGB)
➢ Geschillencommissie Koude en Klimaat
Indien de installateur lid is van de NVKL

De uitspraak van de commissie is bindend voor installateur en consument.
Wie het niet eens is met de uitspraak, kan deze aan de rechter ter vernietiging voorleggen.
De gang naar de rechter moet gebeuren binnen twee maanden nadat de uitspraak aan beide partijen is verzonden.
www.degeschillencommissie.nl
Geschillencommissie Wikipedia