Een fabrikant kan fabrieksgarantie geven.
Dit is een extra garantie boven op de wettelijke garantie.

Er bestaat geen wettelijke garantietermijn, maar de klant moet het product gedurende een bepaalde tijd op een normale manier kunnen gebruiken. De leverancier en/of installateur mag de klant niet doorverwijzen naar de fabrikant, maar dient zelf voor reparatie en/of vervanging zorg te dragen.

Publicaties: