De warmte-inhoud van een lucht-waterdampmengsel is opgebouwd uit latente en voelbare warmte.

De voelbare warmte is de warmte die nodig is, of vrijkomt bij het verwarmen en koelen van lucht en waterdamp.

De latente warmte vertegenwoordigt de verdampingswarmte van waterdamp, of de opslag van warmte of koude zoals bij het gebruik van een ijsbuffer of PCM's.

De totale warmtecapaciteit bestaat uit de voelbare warmte opgeteld bij de latente warmte.

Zie ook Latente warmte