Soorten WKO’s

Er bestaan zowel open als gesloten systemen op verschillende manieren, ieder met hun specifieke kenmerken. Voorbeelden zijn:

  • het doubletsysteem met een warme en op afstand geplaatste koude bron;
  • een monobron met boven elkaar op enige afstand geplaatste afvoer (onttrekking) en toevoer (infiltratie);
  • recirculatie met een vaste onttrekkingsbron en een vaste infiltratiebron, waarbij in de zomer warm water en in de winter koud water in de infiltratiebron wordt gepompt;
  • systemen die gebruik maken van geheide palen met ingebouwde warmtewisselaars.

In de stedelijke gebieden ontstaan soms problemen door dat bronnen elkaar beïnvloeden. Het succes staat en valt vooral met een zeer zorgvuldige aanleg en beheer. Het vergt veel praktische kennis en inzicht van de betrokken raadgevende ingenieur en het installatiebedrijf.

Het gebruik van WKO is onderhevig aan regelgeving en vergunningen.

Zie Wikipedia