Bij de 2-pijpsuitvoering is sprake van maar één warmtewissellaar die beurtelings wordt gebruikt om te verwarmen of te koelen en vaak is aangesloten op een VRF-koelsysteem. Bij de 4-pijpsuitvoering beschikt de ventilatorconvertor over twee warmtewisselaars, een om te verwarmen met CV-water en de tweede om te koelen met gekoeld water afkomstig uit een koudwateraggreraat (chiller).

 

Uitvoeringen
• Wand-unit voor in hogere ruimten zonder een verlaagd plafond.
• Cassette-unit voor plaatsing boven en door een verlaagd plafond. Het bestaat uit een plenum boven het plafond en een deel dat steekt door het verlaagde plafond. De unit zuigt in het midden de retourlucht aan en blaast de geconditioneerde lucht in de ruimte via meestal instelbare luchtroosters aan de onder-zijkant(en).
• Kanaal-unit(s) voor plaatsing boven een verlaagd plafond. Het betreft een plenum waarop met behulp van flexibele geïsoleerde luchtslangen (ter voorkoming van condens) meerdere instelbare luchtroosters of een geperforeerd plafond worden aangesloten. Een groot voordeel van het gebruik van kanaalunits is, dat hiermee de flexibiliteit van een gebouw wordt vergroot omdat de inblaas- en retourroosters gemakkelijk en zonder veel breken kunnen worden verplaatst.
• Vloer-units worden vooral toegepast om de koude-val onder een raam of bij een slecht geïsoleerde buitenwand op te vangen. Ze zijn leverbaar voor plaatsing in de vloer in een convertorput, of op de vloer met omkasting voor plaatsing in het zicht.

 

Rekening moet worden gehouden met het afvoeren van het gevormde condenswater. Dit al of niet met behulp van een ingebouwd condenswaterpompje.

 

Luchtverversing
• Via een luchtkanaal aangesloten op een centrale luchtbehandelingskast en al of niet gecombineerd met balansventilatie en een WTW.
• Een recente ontwikkeling is die van de mini-luchtbehandelingskast voor plaatsing op de vloer tegen de gevel. Het betreft een ventilatorconvector in een moderne, relatief platte omkasting, voorzien van twee gelijkstroom-ventilatoren en een interne WTW. De toevoer en afvoer van ventilatielucht vindt rechtstreeks plaats door de gevel. Dit op basis van de in de ruimte gemeten CO2. concentratie. Dat wil zeggen dan dus geen aan- en afvoer van verse lucht meer via kanalen van uit een centrale luchtbehandelingskast.

 

Zie ook:
o Koudwateraggregaat of chiller
o Plenum
o VRF koeling
o WTW